Styrelseprotokoll

Protokoll för november upplagda i Dokumentarkivet. Arkivet är lösenordskyddat – utlämnas till medlem i klubben efter förfrågan till webmaster.

Lösenordet finns även på den inloggade sidan för funktionärer och styrelse.