Styrelsen 2024

 NAMN OCH ROLL I STYRELSENANSVARSOMRÅDE I KLUBBEN
ORDFÖRANDE
Tuulikki Krekola
styrelsen@sodertaljekk.se
 Allmänlydnad, Instruktörsansvarig
VICE ORDFÖRANDE, SEKRETERARE
Nettan Bjursell Westman
Hoopers
LEDAMOT, KASSÖR
Anna Ånstrand
ekonomi@sodertaljekk.se
 
LEDAMOT
Hea Beijer
Område
 LEDAMOT
Ann Tibbelin
Agility
LEDAMOT
Ann Landelius
NoseWork
LEDAMOT
Daniel Lundqvist
Parkour
 SUPPLEANT
Jan Eklund
 Kurser, område
SUPPLEANT
Kristin Svee
Sektion Rallylydnad
SUPPLEANT
Anna Westerståhl
 VALBEREDNING 
Ulla-Britt Gylefors, sammankallande
Eva Josefsson
Kristina Mattson
 
WEBBANSVARIG
Agneta Kaveryd 
webmaster
Kursansvarig
Sponsorer
 REVISOR
Kristina Neogard
 
 REVISOR SUPPLEANT
Ingela Lundström
 

Ansvar för området/hus 

Ytterområde: Områdesgrupp
Gula villan: Birgitta Blomqvist
Röda stugan: Gudrun Hellmark
Containrar: Varje område ser till att sköta sitt material
Fiket/inköp: Birgitta Blomkvist