Rallylydnad

Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare, självständigt genomför en bana som har designats av en rallydomare. Hund och förare skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet. I rally krävs inte ett perfekt fotgående men hunden skall befinna sig under förarens kontroll.

Rallylydnad är avancerad vardagslydnad där hund och förare genomför en bana med 12-20 moment beroende på svårighetsgrad. Ordet rally betyder dels rallybana och dels samlad vilket beskriver sporten bra. Ett team tar sig samlat igenom en vindlande bana. Varje moment beskrivs med hjälp av en skylt med text och bild, som anger vad man ska göra. 

Föraren får prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat.

Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och samarbete. Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar.

Här kan du läsa mer om Rallylydnad:

Svenska Brukshundklubben

Ansvarig för sektion Rallylydnad: Kristin Svee

Dokument

Skyltar 2023Blanketter och instruktioner
Nybörjare
Fortsättning
Avancerad
MästareAnvisningar rallylydnad
Avtal rallylydnad domare
Avtal rallylydnad skrivare
Domarprotokoll 2023
Inbjudan tävling
Livscykel tävling
PM Rallytävling mall
Protestblankett rallylydnad
Regelbok 2023
Tävlingssekreterarens att-göra-lista
Återbetalning av startavgifter
BanritningsunderlagVanliga avdrag