NoseWork

Sportens ursprung
Nose Work grundades i USA av Ron Gaunt, Amy Herot och Jill-Marie O´Brien. Tanken var från början att hjälpa hundar på hundstallar till en mer dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans för att slutligen kunna placeras ut i hem runt om i USA.

Ron Gaunt har arbetat med tjänstehundar och tog med sig idén om hur Nose Work skulle tränas från sitt eget arbete med hundarna i tjänsten.
Ron berättar att han upplever att det är många hundar som har sådant driv i sig av naturliga instinkter som att jaga och leta t.ex. och som inte får utlopp för detta och i människornas ögon anses som att de inte passar in, genom Nose Work ges alla hundar en chans till att använda sina naturliga instinkter till en fördel för människorna de bor med och kontentan av detta är en trött och nöjd hund.

Historiken i denna sport är något som Svenska NoseWork Klubben värdesätter och vill ha som grundtanke i Sverige.

Värdegrund
Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Sporten är uttryckligen till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla.

Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund (eller förare) ska komma till skada av annan människa, hund eller sökmiljö. Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade. 

Tävling
År 2017 blir tävlingarna officiella i Sverige.
En tävling kan bestå utav fyra olika sökmoment och det är inomhus, utomhus, fordon och behållarsök.

Man kan tävla i:
NW1 och då söker hunden efter en doft (hydrolat) och en doftgömma i samtliga moment.
NW2 och då söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor varierar mellan en och två.
NW3 och då söker hunden upp till tre dofter. Kombinationer av dessa samt tomma sök kan förekomma.

Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad.
De hydrolater som används är Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel.
Innan man kan tävla måste man ha gjort ett godkänt doftprov för det hydrolat som gäller för tävlingen.

Kontaktperson för sektionen: Ann Landelius