Inför årsmötet 12/2

Vill du ta del av årsmöteshandlingarna så finns de för påseende i Röda stugan under vecka 6.