Patrik Särenfors

Varför har du hund?
Hade en Tax när jag växte upp. Sedan dess har jag frågat mig varje år om jag har förutsättningar för att ha hund på nytt med tanke på ansvar, levnadsförhållanden mm. Nu, 25 år senare, fick jag ja på alla mina frågor. Efter detta gick det fort från tanke till handling.

Vilken ras?
Basset fauve de Bretagne

Varför just den rasen?
Bra päls, bra socialt, bra brukshund och i mitt tycke lagom storlek.

Vad är din uppgift i klubben?
Viltspår

Slutord
Med tanke på hur dagens viltspårkurser är, som ofta är över en helg, tror jag att vi fyller ett tomrum där vi veckovis kan träna våra hundar i viltspårning där många svårigheter blir svåra tack vare att det är flera ekipage som tränar ihop. Detta ihop med en modern metodisk inlärning gör vår viltspårsektion,