GDPR och personuppgifter

GDPR

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Med anledning av de ändrade lagkraven vill vi informera våra medlemmar.

1. Vi har register över våra medlemmar som innehåller
a. Namn
b. Personnummer
c. Adress
d. Mailadress
e. Telefonnummer

Anledningen till att vi har medlemsregistret är att kunna kontakta medlemmarna med löpande information om verksamheten och skicka ut information om att det är dags att förnya sitt medlemskap.

Anledningen till att vi har personnummer registrerat är att vårt studieförbund kräver det. Om man inte förnyar sitt medlemskap kommer registrerad information att raderas från vårt register inom 1 år.

Det är bara klubbens ekonomiansvarig och webansvarig som har tillgång till registret. Om du har synpunkter på vilken information som lagras om dig, var vänlig kontakta ekonomiansvarig direkt: ekonomi@sodertaljekk.se.

2. I samband med kurser har instruktören en lista med kursdeltagarna och nödvändig information enligt anmälningsformuläret.

3. I samband med kurser och tävlingar kan det förekomma fotografering och filmning av deltagare i avsikt att publicera dem på sociala kanaler.

Den som fotograferar/filmar ska fråga alla som förekommer i bild om de godkänner att
materialet läggs ut. Ansvaret för att inhämta medgivande ligger på den
person som lägger ut materialet.

Om du filmar eller tar foton på ett evenemang bör du informera deltagarna om att
foton eller videor kan tillgängliggöras för andra och informera dem om hur det kommer att
tillgängliggöras och i vilket syfte. Om deltagarna inte uttrycker invändningar under eller
omedelbart efter informationen anses medgivande ha erhållits.

För mer information hänvisar vi till SKK hemsida eller www.datainspektionen.se.

Eventuella ändringar av registrerad dokumentation hos Södertälje LKK kommer att ske i enlighet med GDPR och informeras om på hemsidan.

Personuppgifter

Södertälje Lokala Kennelklubb och Studiefrämjandet lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig.
Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Södertälje Lokala Kennelklubb och Studiefrämjandet lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Södertälje Lokala Kennelklubb och Studiefrämjandets berättigade intresse som rättslig grund.
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande Södertälje Lokala Kennelklubbs behandling av personuppgifter, enligt klubbens GDPR-policy.
Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från Södertälje Lokala Kennelklubb och Studiefrämjandet. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta Södertälje Lokala Kennelklubbstyrelsen@sodertaljekk.se