Styrelsen

 2023NAMN OCH ROLL I STYRELSENANSVARSOMRÅDE I KLUBBEN
ORDFÖRANDE
Tuulikki Krekola
 Allmänlydnad, Instruktörsansvarig
VICE ORDFÖRANDE
Nettan Bjursell Westman
Hoopers
SEKRETERARE 
Kristin Svee
RallylydndadTävlingslydnad
KASSÖR
Leif Jönsson
 Spår
LEDAMOT
Hea Beijer
Område
 LEDAMOT
Ann Tibbelin
Agility
LEDAMOT
Ann Landelius
NoseWork
SUPPLEANT
Carina Lundberg
Rallylydnad, Medlemskontakt (nya medlemmar)
 SUPPLEANT
Jan Eklund
 Område
SUPPLEANT
Daniel Lundquist
Dog parkour
 VALBEREDNING 
Anna Westerståhl, sammankallande
Ove Blomkvist
Patrick Dahlberg
 
WEBBANSVARIG
Agneta Kaveryd 
webmaster
Kursansvarig
Sponsorer
 REVISOR
Kristina Neogard
 
 REVISOR SUPPLEANT
Ingela Lundström
 

Ansvar för området/hus 

Ytterområde: Områdesgrupp
Gula villan: Birgitta Blomqvist
Röda stugan: Gudrun Hellmark
Containrar: Varje område ser till att sköta sitt material
Fiket/inköp: Birgitta Blomkvist