Styrelsen 2024

 NAMN OCH ROLL I STYRELSENANSVARSOMRÅDE I KLUBBEN
ORDFÖRANDE
Tuulikki Krekola
styrelsen@sodertaljekk.se
 Allmänlydnad, Instruktörsansvarig
VICE ORDFÖRANDE, SEKRETERARE
Nettan Bjursell Westman
Hoopers
LEDAMOT, KASSÖR
Anna Åhnstrand
ekonomi@sodertaljekk.se
 
LEDAMOT
Hea Beijer
Område
 LEDAMOT
Ann Tibbelin
Agility
LEDAMOT
Ann Landelius
NoseWork
LEDAMOT
Daniel Lundqvist
Parkour
 SUPPLEANT
Jan Eklund
 Område
SUPPLEANT
Kristin Svee
Sektion Rallylydnad
SUPPLEANT
Anna Westerståhl
 VALBEREDNING 
Ulla-Britt Gylefors, sammankallande
Eva Josefsson
Kristina Mattson
 
WEBBANSVARIG
Agneta Kaveryd 
webmaster
Kursansvarig
Sponsorer
 REVISOR
Kristina Neogard
 
 REVISOR SUPPLEANT
Ingela Lundström
 

Ansvar för området/hus 

Ytterområde: Områdesgrupp
Gula villan: Birgitta Blomqvist
Röda stugan: Gudrun Hellmark
Containrar: Varje område ser till att sköta sitt material
Fiket/inköp: Birgitta Blomkvist