Styrelseprotokoll 2023-04-17

Protokoll från styrelsemöte 2023-04-17 finns nu i Dokumentarkivet. Medlem i klubben har tillgång till arkivet, kontakta webmaster om du har glömt lösenordet.