Lydnad

Lydnad – vad är det?

Vi talar oftast om två typer av lydnad – allmänlydnad (el. vardagslydnad) och tävlingslydnad. Vardagslydnaden består ofta av ett fåtal kommandon/signalord, som hunden ska åtlyda trots stora ”störningar”. Tävlingslydnad består av många signalord/kommandon, som hunden ska utför snabbt och precist, men med betydligt mindre störningar.

Södertälje Lokala Kennelklubb har både vardagslydnads- och tävlingslydnadskurser och jobbar i första hand med ”belöningsträning”, d.v.s. vi lär hunden att göra rätt genom att belöna rätt beteende, hellre än att korrigera hunden för fel beteende.

Tävlingslydnaden strävar efter, som namnet säger, att ekipaget ska kunna uppnå färdigheter så att dom kan tävla i sin klass. Det finns fyra tävlingsklasser: startklass, klass 1, 2 och 3. 
Ansvarig för sektionen: Kristin Svee

Regelbok startklass – lydnadsklass 2
Regelbok lydnadsklass 3
Allmänna anvisningar tävling
Bedömningsanvisning startklass – lydnadsklass 2
Bedömningsanvisning lydnadsklass 3