Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöten 2023-01-09 samt 2023-01-31 finns nu i Dokumentarkivet. Medlem i klubben har tillgång till arkivet, kontakta webmaster om du har glömt lösenordet.