Medlemmar i Södertälje Lokala Kennelklubb kallas härmed till årsmöte. gavel

Datum: 12 februari
Tid:        10:00
Plats:    Södertälje Lokala Kennelklubb, Måsnaryd, Lilla hallen. 
 

Hejsan!

Härmed är du kallad till årsmöte på Södertälje Lokala Kennelklubb lördag den 12 februari 2022 kl. 10.00 i Lilla hallen.

Alla som vill närvara på mötet måste anmäla sig i förväg till styrelsen@sodertaljekk.se senast 8 februari 2022.

Vill du lämna in en motion, görs det till styrelsen@sodertaljekk.se senast 3 februari 2022.

Årsmöteshandlingar och dagordning kommer att publiceras på hemsidan den 5 februari. Styrelsen kommer inte att tillhandahålla utskrivna dokument utan alla handlingar finns tillgängliga digitalt via vår hemsida. Detta årsmöte kommer att behandla två verksamhetsår, då årsmöte inte kunde genomföras under 2021.

Vi ber alla att vidta smittskyddsåtgärder och vara noga med att hålla avstånd. Vi ser gärna att alla deltagare bär munskydd och använder handsprit som finns tillgänglig på plats.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Södertälje LKK

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2022 ==>>