Vid frågor rörande bokning av Gula villan eller gräsplanen v.g. kontakta Styrelsen via mail styrelsen@sodertaljekk.se.

Regler uthyrning av hallar, hus och gräsplan 2022-10-01

  • Uthyrning till icke medlem endast efter godkännande av styrelsen.
  • Klubben hyr ej ut till privata/vinstdrivande kurser och utbildningar om de konkurrerar med klubbens egen verksamhet.
  • Södertälje LKK:s medlemmar har alltid rätt att vistas på området, använda toaletter mm. Självklart måste hänsyn tas av Södertälje LKK:s medlemmar till den aktivitet som pågår.

Uthyrning av gräsplan:

  • Endast i begränsad omfattning
  • För klubbmedlemmar tas varje förfrågan upp inom styrelsen.
  • Max 1/3 av planen hyrs ut. Annan verksamhet kan förekomma på plan.
  • Ingår tillgång till toa och köket i Röda stugan.

Under perioden maj till och med september är klubbens egen verksamhet prioriterad. 

 

Heldag medlem

Timme/medlem

Timme/extern

Inhägnat område

 

 

 

Gräsplanen 1/3-del

 1 000 kr

150 kr

200 kr

 

 

 

 

Hus och hallar

 

 

 

Gula villan (Klubbstugan)

1 000 kr

 

 

Röda stugan (Teorihuset)

Ej bokningsbar

 

 

Inomhushallar 

1 000 kr

150 kr

300 kr