Att tänka på när du kommunicerar med andrahostfarger_300

Som medlem i Södertälje Lokala Kennelkubb ska du tänka på följande:

  • Att alltid ge korrekta uppgifter
  • Att respektera den personliga integriteten
  • Att bemöta kritik, korrekt och sakligt
  • Att vara objektiv, lyfta fram och tillåta olika åsikter

Internet är fantastiskt, tyvärr upplever vi i styrelsen att känslorna är väl heta emellanåt, förbjudet och oetiskt material som man har möjlighet att kontrollera i traditionella medier kan i elektronisk media okontrollerat spridas över hela världen. De traditionella medierna kan man oftast peka ut en ansvarig om fel begåtts, medan anonymiteten på Internet försvårar detta.

Det finns en enorm möjlighet för oss medlemmar att kommunicera och publicera material via Internet, frågan är vad som är lämpligt att publicera. Frågan om vad som är lämpligt att publicera styrs av lagstiftning, etik och moral. Något som ses lämpligt för någon person ses som mycket olämpligt för någon annan. Det är detta som är problemet med Internet, men också charmen.

En grundregel för vad som är lämpligt att publicera borde vara sådant som är lagligt i andra medier, det vill säga t.ex. inte kränkande för någon annan person. När man skall publicera något på nätet bör man tänka på vad som är etisk korrekt i det egna samhället.

Svenska Kennelklubbens grundregler 1:3 gäller även för Södertälje Lokala Kennelklubbs medlemmar:

Att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem.

Vi i styrelsen ber dig som medlem att kommunicera med andra och oss som du själv vill bli bemött, dvs. med sunt förnuft och respekt.

Läs även SKK:s policy för digitala medier här.

Vid frågor och tankar om denna text, kontakta klubbens Ordförande