Parkeringsregler

Vattenskyddsområde-2

Vårt klubbområde ligger på mark som är skyddat p.g.a. vattentäkt. Det innebär att parkering endast får ske på anvisad parkeringsplats. 

På den lilla parkeringen vid maskinhallarna finns det en skylt "Endast personal". Där kan man parkera. Parkering är även tillåten inom vårt inhägnade maskinhallsområde.

Parkering på grus eller på gräsytor är absolut förbjudet. 

Hus, hallar och område

Södertälje Lokala Kennelklubb två fina hallar som vi hyr ut till våra medlemmar. 

Vid bokning av uteområdet eller stugor, skicka ett mail till Styrelsen.


Lilla Hallen 

Lilla hallen är på c:a 10 x 7,5 m. Den har bra belysning och är uppvärmd (c:a 12 grader). Golvet har konstgräs och sviktpad.

Lilla Hallen-7

   


Stora Hallen

Stora Hallen mäter drygt 18 x 9 m (c:a 160 m2). Golvet är täckt med sviktpad och konstgräs. Stora hallen är inte uppvärmd.
I hallen står ett antal agilityhinder uppställda under vinterhalvåret. Dessa går att flytta åt sidorna så att man kan utnyttja hallen för exempelvis lydnadsträning.

OBS! Ha inneskor/torra skor på dig vid användning av hallarna! Blöta/smutsiga uteskor förstör golvet!

Stora Hallen inomhus