Ekollon är giftigt för djur

På hösten faller ekens alla ekollon till marken och vissa djur tycks frestade att äta dessa. Ekollon innehåller dock tannin som djur är mycket känsliga mot. I hög dos kan tannin till och med vara dödligt.

Agria Djurförsäkring har under de senaste veckorna fått in fall med hundar som förgiftats efter att de ätit ekollon. Att djur blir förgiftade av ekollon beror på att de innehåller stora mängder tannin. Tanninet är frätande och orsakar inflammation i mag- och tarmkanalens väggar samt skadar njurarna och levern.

– Det är skadorna på levern och njurarna som kan vara livshotande om djuret ätit stora mängder ekollon, säger Agrias veterinär Thomas Ohlén.

Enligt giftinformationscentralen är de första symtomen på ekollonförgiftning att djuret blir trött och slutar äta. Efter en stund kan det få förstoppning som inom 2-10 dygn övergår i en tjärliknande diarré. Det är inte heller ovanligt att djuret får feber. 

Det är oftast får, boskap och hästar som förgiftas av ekollon men även hundar och andra smådjur kan drabbas.

– Ju mindre djuret är, desto mindre mängd ekollon behövs för att skadorna inte ska stanna vid magsmärtor utan bli betydligt allvarligare, säger Thomas Ohlén.

Det finns ingen medicin mot ekollonförgiftning. Djuren kan enbart behandlas understödjande mot magsmärtorna, förstoppningen och diarrén. 

– Det bästa sättet att undvika att ens djur blir sjukt är att inte låta det sätta i sig ekollon på promenaden alternativt inte släppa ut det i en hage där det ligger mycket ekollon på marken, avslutar Thomas Ohlén.

Här kan du också läsa mer om olika förgiftningar.

Text: Susanna Martell

Texten är hämtad från Agria djurförsäkring.

Tillbaka till Läsvärt