Styrelsen 2019

Styrelsen 2019

 Suppleanterna Ann Tibbelin, Ann Kvist och Anna Svahn saknas på bilden

STYRELSEN 2018

 Christian Andersson ORDFÖRANDE
Christian Andersson

styrelsen@sodertaljekk.se
 
 Sasha Rydberg

VICE ORDFÖRANDE
Sasha Rydberg

 
 Lena Axelson Larsson

SEKRETERARE 
Lena Axelson Larsson

 
Anna Ånstrand KASSÖR
Anna Ånstrand
 
Leif Jönsson  LEDAMOT
Leif Jönsson
 
Maria Jarosinski (kopia)  LEDAMOT
Maria Jarosinski
 
 Lotta Dufvenberg LEDAMOT
Lotta Dufvenberg
 
 Ann Kvist SUPPLEANT
Ann Kvist
 
Ann Tibbelin (kopia) 

SUPPLEANT
Ann Tibbelin

 
 

SUPPLEANT
Anna Svahn

 
20190209_090445 

WEBBANSVARIG
Agneta Kaveryd

webmaster@sodertaljekk.se

Instruktör Rallylydnad, Valp- och Allmänlydnad.

 

VALBEREDNING
Gudrun Hellmark, sammankallande
Ove Blomkvist
Patrik Särenfors

 
  REVISOR
Lena Ling Östlund
 
  REVISOR SUPPLEANT
Hans Pnstrand