Styrelsen 2019

Styrelsen 2019

 Suppleanterna Ann Tibbelin, Ann Kvist och Anna Svahn saknas på bilden

STYRELSEN 2018

 

ROLL I STYRELSEN

ANSVARSOMRÅDE I STYRELSEN
Sasha Rydberg 

ORDFÖRANDE
Sasha Rydberg

styrelsen@sodertaljekk.se

 

 Maria Jarosinski (kopia)

VICE ORDFÖRANDE
Maria Jarosinski

PARKOUR
 Lena Axelson Larsson

SEKRETERARE 
Lena Axelson Larsson

NOSEWORK

Anna Ånstrand

KASSÖR
Anna Ånstrand

ekonomi@sodertaljekk.se

 
Leif Jönsson  LEDAMOT
Leif Jönsson
LYDNAD
 Lotta Dufvenberg LEDAMOT
Lotta Dufvenberg
 
Ann Tibbelin (kopia) LEDAMOT
Ann Tibbelin
AGILITY
 Ann Kvist SUPPLEANT
Ann Kvist
 
 Anna Swahn

SUPPLEANT
Anna Svahn

 
 

VALBEREDNING 
Gudrun Hellmark, sammankallande
Ove Blomkvist
Patrik Särenfors

Mail till valberedningen
20190209_090445 

WEBBANSVARIG, INSTRUKTÖRSANSVARIG och KURSANSVARIG
Agneta Kaveryd

webmaster@sodertaljekk.se

070-7450585

 
  REVISOR
Lena Ling Östlund
 
  REVISOR SUPPLEANT
Hans Ånstrand
 

Ansvar för området/hus

Ytterområde: Hea Beijer och Lotta Dufvenberg

Gräsklippningsgrupp: Lotta Dufvenberg, Patrick Dahlberg

Gula villan: Birgitta Blomqvist

Röda stugan: Gudrun Hellmark

Containrar: Varje område ser till att sköta sitt material

Hallarna: Leif Jönsson

Fiket/inköp: Birgitta Blomkvist