Styrelsen 2018

Styrelsen_2018

Helena Hea Beijer och Maria Jarosinski saknas på bilden

 

STYRELSEN 2018

tuulikki ORDFÖRANDE
Tuulikki Krekola

styrelsen@sodertaljekk.se
Instruktör Kantarellsök, Valp- och Allmänlydnad
 Sasha Rydberg

VICE ORDFÖRANDE
Sasha Rydberg

 
 Lena Axelson Larsson

SEKRETERARE 
Lena Axelson Larsson

 
kristina2 KASSÖR
Kristina Neogard
Instruktör Valp- och Allmänlydnad
 Hea-2 LEDAMOT
Helena Hea Beijer
Instruktör allmänlydnad
 Christian Andersson LEDAMOT
Christian Andersson
 
Anna Ånstrand (kopia)  LEDAMOT
Anna Ånstrand
 
 Ann Kvist SUPPLEANT
Ann Kvist
 
Maria Jarosinski (kopia)

SUPPLEANT
Maria Jarosinski

 
 Ann Tibbelin (kopia)

SUPPLEANT
Ann Tibbelin

 
Agneta Kaveryd 

WEBBANSVARIG
Agneta Kaveryd

webmaster@sodertaljekk.se

Instruktör Rallylydnad, Valp- och Allmänlydnad.

 

VALBEREDNING
Gudrun Hellmark, sammankallande
Ove Blomkvist
Patrik Särenfors

 
  REVISOR
Hans Ånstrand
 
  REVISOR SUPPLEANT
Lena Ling Östlund