STYRELSEN

 

ROLL I STYRELSEN

ANSVARSOMRÅDE I STYRELSEN
Sasha Rydberg 

ORDFÖRANDE
Sasha Leonardsson

styrelsen@sodertaljekk.se

 

 Maria Jarosinski (kopia)

VICE ORDFÖRANDE
Maria Jarosinski

PARKOUR
 Lena Axelson Larsson

SEKRETERARE 
Lena Axelson Larsson

NOSEWORK

Anna Ånstrand

KASSÖR
Anna Ånstrand

ekonomi@sodertaljekk.se

 
Leif Jönsson  LEDAMOT
Leif Jönsson
LYDNAD
 Lotta Dufvenberg LEDAMOT
Lotta Dufvenberg
 
Ann Tibbelin (kopia) LEDAMOT
Ann Tibbelin
AGILITY
 Carina_Lundberg SUPPLEANT
Carina Lundberg
 RALLYLYDNAD
 

SUPPLEANT
Madelene Kvarnström

 
 Anna Swahn

SUPPLEANT
Anna Svahn

 
 

VALBEREDNING 
Gudrun Hellmark, sammankallande
Agneta Kaveryd
Marie Grundsten

Mail till valberedningen
20190209_090445 

WEBBANSVARIG, INSTRUKTÖRSANSVARIG och KURSANSVARIG
Agneta Kaveryd

webmaster@sodertaljekk.se

070-7450585

 
  REVISOR
Kristina Neogard
 
  REVISOR SUPPLEANT
Hans Ånstrand
 

Ansvar för området/hus 

Ytterområde: Områdesgrupp. Sammankallande Lotta och Madelene

Gula villan: Birgitta Blomqvist

Röda stugan: Gudrun Hellmark

Containrar: Varje område ser till att sköta sitt material

Fiket/inköp: Birgitta Blomkvist