Sektioner

VALP- OCH ALLMÄNLYDNAD

valp

Lydnad – vad är det?
Vi talar oftast om två typer av lydnad – allmänlydnad (el. vardagslydnad) och tävlingslydnad. Allmänlydnaden består ofta av ett fåtal kommandon/signalord, som hunden ska lyda trots stora ”störningar”. Tävlingslydnad består av många signalord/kommandon, som hunden ska utför snabbt och precist, men med betydligt mindre störningar.

Södertälje Lokala Kennelklubb  jobbar i första hand med ”belöningsträning”, d.v.s. vi lär hunden att göra rätt genom att belöna rätt beteende, hellre än att korrigera hunden för fel beteende.

Allmänlydnad

Exakt vilken allmänlydnad jag vill ha på min hund varierar förstås från ekipage till ekipage, men de vanligaste och mest efterfrågade momenten är att:

  1. hunden ska kunna gå fint i koppel (eller lös)
  2. hunden ska kunna sitta och ligga kvar
  3. hunden ska komma vid inkallning
  4. hunden ska uppföra sig ordentligt tillsammans med andra hundar

Vi delar upp våra allmänlydnadskurser enligt följande:

  • Valpkurs - för valpar mellan 3 och 6 månader
  • Vardagslydnad/allmänlydnad -  för hundar över 6 månader och som inte har gått någon kurs tidigare
  • Fortsättningskurs - för hundar som har gått Vardagslydnad.