Resultat tabell

Har du frågor eller synpunkter på resultattabellen, kontakta webmaster! Obs, det tar ett par minuter innan tabellen uppdateras efter att du har registrerat ditt resultat.
Längst ned på sidan finns en länk till äldre resultat.