Vill du gå på kurs hos Södertälje Lokala kennelklubb?

Om du fyller i instresseanmälan här till vänster, så hjälper du oss att planera våra framtida kurser. Det kan vara en kurs som ingår i klubbens vanliga utbud, eller något nytt som du är intresserad av. Vi tar emot alla förslag!

Vanligen sker planeringen av kurser i maj respektive november för kommande termin. 

Obs! Detta är inte en kursanmälan, och den är självklart inte heller bindande. Den ger inte heller förtur till kommande kurser utan är bara ett hjälpmedel för oss i vår framtida planering.

När kurserna är färdigplanerade, aviserar vi på hemsidan och i vår Facebook-grupp. Då kan du som vanligt fylla i en kursanmälan.

Tack för din medverkan!