Tips på övningar i Agility

Övning 1: Hoppteknik med "studs"övning: Ställ upp fyra hinder med låg höjd, 10-15 cm, oavsett storlek på hund. Avstånd mellan hindren, ca 4 fot (egna fötter) för smallhundar, 5 fot för mediumhundar och 6 fot för largehundar. Lägg belöning i slutet av raksträckan och skicka hunden, eller sätt hunden framför första hindret och gå till slutet och kalla in. 

Övning 2: Hoppteknik "studs med sväng"övning: Sätt två hopphinder i 90 graders vinkel och placera det tredje mittemellan. Låg höjd, 10-15 cm, oavsett storlek på hund. Avstånd mellan hindren, ca 4 fot (egna fötter) för smallhundar, 5 fot för mediumhundar och 6 fot för largehundar. Sätt hunden framför första hindret eller starta med lite fart, och lägg belöningen ett steg efter sluthindret. Träna åt båda hållen.

Lycka till 🙂